Garantert Oppgradert på Radio Metro

RØRLEGGER / KJØKKEN / BAD / SOLSKJERMING / FINANSIERING / AVFALLSHÅNDTERING / KLEDNING / VARMEPUMPE / MEGLER / TAK / KONKURRANSE

skille_go

Annonsørinnhold i samarbeid med Tomwil Miljø AS

Avfallshåndtering: Dette må du tenke på

Når du pusser opp er det ikke til å unngå at det blir en del avfall. Kanskje har også vårens snøsmelting avduket gamle synder i hagen. Så hva må du ta hensyn til når du skal kvitte deg med avfallet?

avfall_tomwil

Blant avfallet ditt er det råmaterialer som skal sorteres og gjenvinnes, eller det er restavfall som kan utnyttes til energi og oppvarming. Noe kan også kjøres bort som fyllmasse. Har du bil med henger og tid til å sortere selv, kan du bli kvitt mye gratis på din nærmeste miljøstasjon. Men under oppussing er det mye blandingsavfall og det kan være tidkrevende å skille og sortere alt.

Dette er noen av kategoriene du kan sortere etter:
Trevirke, trykkimpregnert trevirke, gips, jern og metaller, tunge bygningsmaterialer, isolasjon, isopor, hardplast, plastfolie, papp, papir, el-avfall, restavfall og farlig avfall.

Hvis du bestiller henting av avfallet må du være klar over om tilbyderen tar imot blandet avfall eller skal ha det noenlunde sortert. Avklarer du dette i forkant vil det ikke bli noen overraskelser på regningen. Fastpris er uansett lurt.

container_tomwilContainer
Ved omfattende oppussing er det vanlig å bestille en container. Da blir den hentet og avfallet tatt hånd om, enten det er restavfall eller du har bestilt et miljørelatert containerprodukt der avfallet skal gjenvinnes. Det finnes containere i alle størrelser som er tilpasset avfallstype og som er både åpne og lukkede. Men det krever naturligvis at du har plass på tomta til både oppbevaring, henting og levering av containeren.

smartsekkSmartsekk
Det fins et mindre og mer fleksibelt alternativ til container, som blir stadig mer populært: sekk. Disse finnes i ulike typer og størrelser som du fyller med ulike typer avfall eller blandet avfall. Så hentes sekken(e) med en lastebil med kran. Den store fordelen, i tillegg til at du her kan levere mindre avfall hvis du ønsker, er at sekken kan løftes av en balkong eller veranda.

Tomwil MiljøØnsker du hjelp til avfallshåndtering?
Garantert Oppgradert-partner Tomwil Miljø kan hjelpe deg med både containere og smartsekker som er tilpasset ditt behov.

Send SMS med kodeord GARANTERT <det du ønsker å pusse opp> til 1938 for å være med i trekningen av 100.000 kroner til oppussing.