– Vi er som andre barn

Skrevet den 18. desember 2017
– Vi er som andre barn

Hver 20. barn i Norge er tilknyttet barnevernet.

I desember ønsker vi i Radio Metro sammen med UngNorge å fortelle historiene til noen av de som har vært tilknyttet barnevernet i oppveksten.

Her kan du høre noen av historiene.